eulogo

ZNALOSTMI K POZITIVNÍM ZMĚNÁM - ROZVOJ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" - „ZDRAVÝ STYL"
Projekt „Zdravý styl" (CZ.1.07/3.2.07/01.0002)

Od 1.9. 2013 realizovalo Občanské sdružení KARAVANA projekt „Znalostmi k pozitivním změnám - rozvoj nabídky dalšího vzdělávání" - „ZDRAVÝ STYL", (CZ.1.07/3.2.07/01.0002), který byl zaměřen na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji v oblasti zdravé výživy. Specifickým cílem bylo vzdělávání osob, které mají v náplni práce ovlivňování struktury stravování dětí, mládeže, seniorů, rodiny a mohou je pozitivně ovlivnit, budou-li mít relevantní informace, zkušenosti i motivaci. Dále pak rozvoj inovativní nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurenceschopnosti jednotlivců a vytváření a rozšíření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje a které na trhu práce v této oblasti schází.

Nositelem projektu bylo Občanské sdružení KARAVANA, působící na Třinecku. Odborným garantem a manažerem tohoto projektu byla Zdeňka Kolláriková, propagátorka bio potravin a zdravého vaření.

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V každém ze tří modulů bylo pilotně vzděláváno 15 osob.

Doba trvání projektu od 1.9.2013 do 30.11.2014.

http://oskaravana.trinec.cz/projekty/zdravy-styl/edukace-pracovniku-socialnich-sluzeb-ve-zdrave-vyzive/

http://oskaravana.trinec.cz/projekty/zdravy-styl/edukace-pracovniku-zdravych-vyziv-ci-bio-prodejen-ve-zdrave-vyzive/

http://oskaravana.trinec.cz/projekty/zdravy-styl/edukace-pracovniku-ve-stravovani-deti-a-mladeze-ve-zdrave-vyzive/

Hodnocení projektu:

http://oskaravana.trinec.cz/projekty/zdravy-styl/posledni-stripek-hodnoceni-projektu/