Příležitost pro ozdravení české společnosti

Program Skutečně zdravá škola stojí na pevných pilířích: zdravé děti, potravinově gramotní lidé, aktivní místní společenství, udržitelné zemědělství a zdravé životní prostředí.

V České republice funguje více než 8 000 provozoven školního stravování. V nich se denně stravuje přes 1,3 milionu dětí, které za rok snědí více než 350 milionů pokrmů. To představuje obrovskou příležitost pro ozdravení dětí a celé společnosti.

Pokud se téma jídlo a stravování ve školní jídelně stane součástí vzdělávání a děti se dozvědí, odkud potraviny pocházejí a jakým způsobem jsou vyráběny, je pravděpodobnější, že si vyberou zdravý způsob stravování.

Co změníme?: www.skutecnezdravaskola.cz/co-zmenime​/

Aktuality: www.skutecnezdravaskola.cz/aktuality